Otváranie trezorov


Naše služby poskytujeme v každom meste aj počas aktuálnej situácie na Slovensku

Naša Kľúčová služba zabezpečuje aj otváranie a servis trezorov !
Túto službu pre nás vykonáva výlučné spoločnosť Eurosafe s.r.o, ktorá sa špecializuje na otváranie a servis trezorov, taktiež opravia trezor po pokusoch o vlámanie.
Trezor smie otvoriť iba spoločnosť ktorá ma licenciu na technické služby. Spoločnosť ktorá nemá licenciu nesmie takúto službu vykonávať!


Táto spoločnosť prevádza následné služby pre nás:
-Núdzové otváranie trezorov a komorových trezorov
-Oprava trezorov a komorových trezorov po otvorení
-Oprava a repasácia starých trezorov
-Profylaktické prehliadky trezorov, komorových trezorov a MTZ
-Výmena, oprava a montáž trezorových zámkov a kombinácií
-Výroba trezorových kľúčov
-Sťahovanie trezorov
-Kotvenie trezorov
-Montáž komorových trezorov a panicroom
-Predaj trezorov

v