Nájomca neodovzdal kľúče? Neviete sa dostať do svojej nehnuteľnosti? My sa o to postaráme!


Naše služby poskytujeme v každom meste aj počas aktuálnej situácie na Slovensku

Naša Pohotovostná kľúčová služba Žilina taktiež zabezpečuje aj asistenciu pri vypratávaní bytu. Pokiaľ je vnútri osoba, ktorá nemá oprávnenie užívať byt, dá sa takáto situácia vyriešiť výmenou zámkov počas neprítomnosti osoby v nehnuteľnosti. Takýto úkon smie podniknúť iba majiteľ bytu , a jedine za účasti Polície alebo našej SBS Žilina Wip security s.r.o . Pre viac informácií kontaktujte informačné oddelenie.

v