Servis a Oprava dverí

Kľúčová služba Žilina ponúka aj servis a opravu dverí.  Naši servisný technici prevádzajú základne zámočnícke práce. Medzi najčastejšie opravy dverí patria výmena opotrebovaných časti dverí ako vložka, zamykací mechanizmus. Dvere sú často opotrebovanie a v zlom technickom stave neplnia si svoju funkciu. Technici Vám vedia dvere zrekonštruovať do požadovaného stavu vymeniť poškodene časti dverí.  Technický stav vašich dverí posúdi technik a urči aký typ opravy si dvere vyžadujú a aké budú náklady na opravu. V niektorých prípadoch sú dvere neopraviteľne alebo nie sú k dispozícii náhradne diely pre daní typ dverí. V takom to prípade prosíme klientov aby rešpektovali rozhodnutie technika o odmietnutí zásahu.

Servisne služby ktoré prevádzame :

  • Servis a oprava dverí nastavenie plastových a hliníkových dverí (aj bezpečnostne)
  • Servis a oprava dverí dvere sa ťažko otvárajú/ zatvárajú / zasekávajú sa
  • Servis a oprava dverí výmena vložky vo dverách (Všetky typy dverí)
  • Servis a oprava dverí výmena zamykacích mechanizmov
  • Servis a oprava dverí premazanie mechanických častí
  • Servis a oprava dverí montáž kovania (výmena kovania)
  • Servisné služby pre spoločnosti (Správcovské spoločnosti, asistenčné služby, Sprava budov a bytových jednotiek, montážne firmy)

Servisne služby sa realizujú  PO-PIA  09.00 – 18.00 (mimo vyhradeného termínu Príplatok)

 

Sme k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni v celom Žilinskom a Trenčianskom kraji

* Technik môže odmietnuť odomknúť dvere klientovi a bude mu naúčtovaný poplatok za príjazd

Zavolať 0901 700 253